Wat is Reiki?

 

Het woord Reiki

 

Om Reiki uit te leggen moeten we eerst betekenis geven aan het woord Reiki.

Reiki is een samenvoeging van de 2 Japanse woorden 'rei' (universum) en 'ki (kracht of energie). Reiki Betekent dus Universele energie.

Daarnaast is Reiki een aanduiding voor een systeem, namelijk de methode om de Universele energie te ontvangen en door te geven. Reiki is dus zowel het systeem als datgene waarvoor het systeem bedoelt is; het middel en het doel. Dit is oorzaak voor enige verwarring. Er zijn meerdere systemen (Zoals Usui-Reiki, Tera-Mai Reiki, Shamballa Reiki, Tibetan-Usui-Reiki) die allemaal gebruik maken van de Universele energie. Het middel is dus steeds anders, het doel is steeds eender.

 

Reiki als healingmethode

 

Reiki wordt vaak gepresenteerd als healingstechniek. Het klopt dat Reiki in bepaalde situaties een helende werking heeft, maar Reiki is géén healingstechniek. Het heelt namelijk niet alles en niet altijd. Als je ziek bent moet je naar je huisarts gaan. Reiki kan je ondersteunen in een proces maar enkel en alleen vertrouwen op Reiki bij een ziekte is niet de juiste weg. Het helende effect van Reiki is ook alleen maar een bij effect, het doel van Reiki ligt ergens anders. Het is een systeem om jezelf te genezen maar, nog meer een spiritueel pad naar verlichting, een manier van leven.

 

Reiki als meditatiemethode

 

Mikao Usui heeft Reiki begin 20e eeuw vormgegeven. Hij was een Zen Boeddhistische monnik en zocht naar een manier om de Universele energie te ontvangen en ontwikkelde daar zijn eigen manier voor. Zijn systeem was voornamelijk berust op de meditatie. Ook de Reikisystemen die we nu kennen hebben nog steeds meditatieve aspecten in zich.

 

Reiki als handoplegging

 

Handoplegging heeft een ware vreemde klank. Toch is Reiki een systeem dat gebruik maar van handoplegging. Het doorgeven van de Universele energie geschiedt voor een groot deel met de handen.